Privacy verklaring

Focus op veilig

Immitz verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving (AVG). Wij doen dit voor data verantwoordelijke volgens de AVG. Immitz is in deze de verwerker volgens de geldende wet en regelgeving.

Website

Wij verzamelen ook gegevens die voortkomen uit een bezoek aan deze website. Deze gebruiken we voor statistische doeleinden. Indien u via onze website gegevens achterlaat door bijvoorbeeld een contactformulier in te vullen dan gebruiken we deze informatie ook voor het verzenden van berichten naar uw e-mail, telefoon of postadres. Krijgt u mail van ons dan hebben we uw gegevens in onze database opgenomen en hebben wij in het verleden geregistreerd dat u akkoord bent gegaan met het ontvangen van onze berichten. Mocht dit ten onrechte zijn, dan kunt u een bericht naar ons sturen zodat we u kunnen uitschrijven. Doe dit bij voorkeur via het volgende e-mailadres info@immitz.eu.

Uw gegevens

Immitz gaat altijd zeer zorgvuldig met uw data om. Wij delen uw gegevens nooit met derden. U heeft het recht om de door ons opgeslagen data in te zien. Neem dan contact met ons op. Wilt u gebruik maken van het recht om vergeten te worden, neem dan ook contact met ons op.

Veilig bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. We beveiligen onze systemen en gebruiken encryptie daar waar dat nodig is. Wij maken back-ups om de gegevens van onze klanten te kunnen herstellen bij incidenten. Al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Omdat wij veiligheid van data erg belangrijk vinden hebben we diverse maatregelen genomen om de data maximaal te beveiligen.

Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Vragen

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of ons privacybeleid, dan kunt u contact opnemen met:

Immitz
Litserstraat 18
5275 BV Den Dungen
info@immitz.eu
T. 073 200 88 22